58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Czas porządkować chodniki z liści

Czas porządkować chodniki z liściGnijące na chodnikach liście stwarzają realne zagrożenie dla pieszych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach oraz wydanym na jej podstawie Regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa, właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż  nieruchomości. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z  tych obowiązków mogą zostać ukarani mandatem karnym przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Dodatkowo osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbań właścicieli nieruchomości, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia na drodze cywilnej, za utracone zarobki, koszta leczenia i przebytego bólu.
Zapewnienie czystości i porządku, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, spoczywa na barkach właścicieli nieruchomości: chodniki muszą być dokładnie i regularnie oczyszczane. Utrzymanie czystości obejmuje nie tylko odśnieżanie chodnika zimą, ale również oczyszczanie go z zanieczyszczeń, zalegających  i gnijących po czasie liści oraz  chwastów przez cały rok. Właściciel posesji lub domu jest odpowiedzialny za część chodnika, która graniczy bezpośrednio  z jego posesją.  Pamiętajmy, że chodnik powinien być oczyszczany przez cały rok, aby nie było ryzyka upadku lub poślizgnięcia. Osoby korzystające z przestrzeni publicznej, powinny mieć możliwość poruszania się po chodnikach, bez zagrożenia dla własnego zdrowia i życia.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro